0909.106.508

Trang chủ / Giới thiệu đồng coin

Giới thiệu đồng coin

Giới thiệu Bitcoin – Tổng quan về Bitcoin

btc

Cung cấp tối đa Cung cấp lưu hành Ngày phát hành Giá phát hành Loại chứng minh Theo dõi BTC các kênh khác 21.000.000 17.161.500 2008-11-01 – – POW 123 Tổng cung Thuật toán Mã nguồn Download Website Kiểu 17.161.500 SHA256 https://github.com/bitcoin/ EN https://bitcoin.org/en/ ĐỒNG TIỀN Bitcoin là một hệ …

Xem thêm