0909.106.508

Trang chủ / Khóa Học Kinh Doanh

Khóa Học Kinh Doanh

Khóa Học “Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng ” [ 300k ]

lắng nghe bằng cả con tim

Khóa Học ” Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng ” được Chuyên gia dày dạng kinh nghiệm hiện nay trực tiếp đứng lớp giảng dạy: Lê Kim Tú: Co-Founder VUTAMILK Corporation Đăng ký ngay hôm nay nhận ngay khuyến mãi khóa học chỉ còn 300.000  Thông tin giảng viên GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Có …

Xem thêm

Khóa Học “Telesales chuyên sâu cho lĩnh vực Giáo dục ” [250k]

telesa;es chuyên sâu cho lĩnh vực giáo dục

Khóa Học “Telesales chuyên sâu cho lĩnh vực Giáo dục ” được Chuyên gia dày dạng kinh nghiệm hiện nay trực tiếp đứng lớp giảng dạy: Trần Quang Minh: Chủ tịch HĐQT Salesmaster Vietnam Đăng ký ngay hôm nay nhận ngay khuyến mãi khóa học chỉ còn 250.000  Thông tin giảng viên GIỚI THIỆU …

Xem thêm

Khóa Học “Huy động vốn khởi nghiệp”  [300k]

Huy Động Vốn

Khóa Học “Huy động vốn khởi nghiệp“ được Chuyên gia dày dạng kinh nghiệm hiện nay trực tiếp đứng lớp giảng dạy: Nguyễn Quốc Trung: Diễn giả – CEO của tập đoàn M.O.V.E Đăng ký ngay hôm nay nhận ngay khuyến mãi khóa học chỉ còn 300.000  Thông tin giảng viên GIỚI THIỆU …

Xem thêm

Khóa Học “Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại” [500k]

bán hàng qua điện thoại

Khóa Học “Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại” được Chuyên gia dày dạng kinh nghiệm hiện nay trực tiếp đứng lớp giảng dạy: Bùi Xuân Phong: Giám đốc nhân sự – SAM Holdings Đăng ký ngay hôm nay nhận ngay khuyến mãi khóa học chỉ còn 500.000  Thông tin giảng viên GIỚI THIỆU …

Xem thêm